Văn Bản

Số hiệu 02/TB-SNN
Ngày ban hành 18/01/2016
Nơi phát hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Trích yếu Kết luận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại hội nghị triển khai Dự án rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Nhóm văn bản Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT
Tệp đính kèm http://congtylamnghiepdateh.com/Upload/data/02tb%20SONN.pdf