Văn Bản

Số hiệu 43/TB-SNN
Ngày ban hành 21/04/2016
Nơi phát hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Trích yếu Kết luận của Giám đốc Sở Lê Văn Minh tại Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 06 tháng đầu năm 2016
Nhóm văn bản Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT
Tệp đính kèm http://congtylamnghiepdateh.com/Upload/data/43tb%20so.pdf