Giới Thiệu

Giới thiệu chung Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

24/06/2016

Giới thiệu chung 

1.   Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐẠ TẺH

2.   Tên giao dịch thông thường: CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐẠ TẺH.

3.   Tên giao dịch quốc tế: DA TEH FORESTTRY LIMITED COMPANY

4.   Tên viết tắt: DATEH FOCO.

5.     Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 063.3880378. Fax 063.3881016

- Email: congtylamnghiepdateh@gmail.com

6.     Vị trí địa lý:

- Công ty TNHHMTVLN Đạ Tẻh nằm về phía Tây – Nam tỉnh Lâm Đồng, có toạ độ địa lý:

+ Từ  100 25’   đến 110 35’  Vĩ Bắc.

+ Từ 1070 26’  đến 1070 38’  Kinh Đông.

Ranh giới tiếp giáp các mặt:

+ Phía Bắc và Đông bắc giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Phía Nam giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và phía Đông Nam giáp huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

+ Phía Tây giáp huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Trụ sở chính của Công ty lâm nghiệp Đạ Tẻh đóng tại thôn 4, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh